DOBROVOLNÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osoba, která navštíví, registruje se nebo nakoupí zboží na webových stránkách http://batstore.cz  společnosti British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., IČO: 617 75 339, se sídlem Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín, PSČ: 186 00, zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 35426 (dále jen „Společnost“ nebo „BAT“), (dále jen „Zákazník“) může udělit Společnosti 

dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účel(y):

 • zasílání personalizovaných marketingových (obchodních) sdělení BAT (např. informace o speciálních nabídkách a akcích)
 •  a/nebo

 • účasti na marketingových průzkumech BAT prostřednictvím monitorovaných telefonických rozhovorů nebo prostředků elektronické komunikace (e-mail, online dotazník apod.).
 • Souhlas bude Zákazníkem udělen zakliknutím políčka s textem „souhlasím se zasíláním personalizovaných obchodních sdělení“ a/nebo „souhlasím s účastí na marketingových průzkumech“ (či políčka s textem s obdobným významem) v příslušném internetovém formuláři při registraci nebo při nákupu na webových stránkách http://batstore.cz.  

  V případě, že Zákazník souhlasí se zasíláním personalizovaných obchodních sdělení BAT a/nebo se zpracováním svých osobních údajů pro účely marketingových průzkumů BAT, zaklikne příslušné políčko při registraci nebo při nákupu na webových stránkách http://batstore.cz v online formuláři.

  Udělením souhlasu se zasíláním personalizovaných obchodních sdělení a/nebo účasti na marketingových průzkumech Zákazník souhlasí s tím, že budou zpracovávány identifikační údaje (např. jméno, příjmení, pohlaví), kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, bydliště, doručovací adresa), údaje o objednávkách a nákupech Zákazníka (např. o četnosti nákupů, o druhu a typu nakupovaného zboží, o využití marketingových nabídek) a další údaje, které Zákazník uvede (např. při objednávce zboží a služeb, při zřízení uživatelského účtu, při  registraci zařízení, v kontaktním formuláři či jiném online formuláři na některé z webových stránek BAT) a/nebo BAT jinak sdělí (např. v rámci monitorovaného marketingového průzkumu). Osobní údaje získává BAT přímo od Zákazníka v souvislosti s objednávkou zboží a služeb a/nebo v souvislosti s užíváním některé z webových stránek BAT např. webové stránky http://batstore.cz, https://bat-registrace.cz/, https://glolovers.myglo.cz/, https://www.velo.com/cz/cs/, https://myglo.cz/, a dalších (dále jen „Webové stránky BAT“), a to např. při zřízení uživatelského účtu na některé z Webových stránek BAT, registraci zařízení u společnosti BAT, při vyplnění kontaktního formuláře či jiného online formuláře na Webových stránkách BAT, a/nebo v souvislosti s jakoukoliv komunikací mezi BAT a Zákazníkem (např. v rámci monitorovaného marketingového průzkumu, e-mailové komunikace). Pro účely personalizovaných obchodních sdělení a marketingových průzkumů nejsou užívány údaje z cookies nebo jiných zdrojů.

  BAT personalizovaná obchodní sdělení zasílá Zákazníkovi na základě jednoho nebo více segmentačních kritérií. Segmentačními kritérii jsou: nákupní chování Zákazníka (např. četnost nákupu, druh, typ a množství nakupovaného zboží, využívání marketingových akcí), geografické údaje (např. doručovací adresa anebo bydliště) a/nebo sociodemografické údaje (např. věk a pohlaví).

  Personalizované obchodní sdělení může Zákazník obdržet a) v návaznosti na zakoupení konkrétního typu zařízení BAT v rámci tzv. ponákupní péče o Zákazníka, když cílem je poskytnout Zákazníkovi všechny relevantní informace o použití a zacházení se zařízením, bezpečnosti a údržbě zařízení, jakož mu poskytnout i tipy, triky a informace o různých vychytávkách souvisejících s užíváním zakoupeného zařízení, a/nebo b) v rámci marketingových akci a kampaní s cílem zvýšit spokojenost Zákazníka, tím, že mu budou poskytované individualizované obchodní nabídky, které budou obsahovat informace o pro Zákazníka relevantním zboží, službách a akcích pořádaných BAT.

  Udělením souhlasu pro účely marketingového průzkumu Zákazník souhlasí s tím, že může být ze strany BAT kontaktován telefonicky na jim uvedené telefonní číslo s tím, že takovýto hovor bude monitorován, tj. že BAT bude pořizovat záznam telefonního hovoru pro účely marketingového průzkumu.

  Pokud nebude v online formuláři zakliknuto žádné políčko, nebude souhlas udělen a BAT nebude pro účely zasílání obchodních sdělení, ani účasti na marketingových průzkumech, osobní údaje Zákazníka zpracovávat. V případě, že bude zakliknuto jen jedno z políček, budou osobní údaje Zákazníka zpracovávány pouze pro vybraný účel (např. pouze pro účely zasílání marketingových sdělení, a nikoliv pro účely marketingových průzkumů).

  Obchodní sdělení budou zasílána prostřednictvím elektronické pošty (e-mail, SMS). Marketingové průzkumy budou uskutečněny prostřednictvím telefonátu nebo bude Zákazníkovi zaslána zpráva či odkaz (např. odkaz na online formulář) prostřednictvím elektronické pošty (e-mail, SMS). K těmto účelům budou využity kontaktní údaje, které Zákazník sdělí BAT při registraci nebo při nákupu zboží.

  Tento souhlas je udělován na dobu trvání účelu zpracování (tj.  po dobu trvání marketingové činnosti BAT) nebo do podání námitky či odvolání souhlasu ze strany Zákazníka.

  Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán, a to zasláním informace na emailovou adresu info@batstore.cz nebo proklikem na odkaz v každé jednotlivé zprávě, případně jiným způsobem uvedeným v konkrétní zprávě. V případě marketingových průzkumů lze souhlas odmítnout také sdělením operátorovi v průběhu hovoru. S odmítnutím udělení souhlasu nebo s odvoláním souhlasu nejsou spojeny žádné finanční ani jiné sankce či jiné negativní důsledky pro Zákazníka.

  Správcem osobních údajů na základě souhlasu pro výše uvedené účely je BAT. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s udělením tohoto souhlasu a Vašich právech naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů.

    V Praze dne 11. dubna 2023

  KONTAKTUJ NÁS

  Pokud potřebuješ rychlou reakci, kontaktuj nás na chatu nebo telefonicky.

  Pro použití chatu je potřeba povolit funkční soubory cookies.

  Nastavení cookies najdeš v patičce v sekci ‚Potřebuješ poradit?‘

  Zavolej na bezplatnou linku

  +420 800 610 610

  Naši operátoři jsou k dispozici

  od 8:00 do 17:30

  od pondělí do pátku.

  nebo nám napiš přes