PODMÍNKY REGISTRACE NA BATSTORE.CZ

Tyto podmínky registrace (dále jako „Podmínky registrace“) upravují vztahy mezi společností e-Commerce Business s.r.o., IČO: 073 64 385, se sídlem Michelská 715/55, Praha 4 – Michle, PSČ: 141 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 299852, (dále jen „ECB“) jakožto prodejcem zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na doméně batstore.cz (dále jen „E-shop“) a registrovaným uživatelem E-shopu starším 18 let.

 

1.1.        Fyzická osoba starší 18 let (dále jen „Uživatel“) se může prostřednictvím registračního formuláře umístěného na E-shopu registrovat a založit tak svůj uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“). 

 

1.2.       Kliknutím na tlačítko „registrovat“ je mezi ECB a Uživatelem uzavřena smlouva o vedení Uživatelského účtu, na základě které bude ECB pro Uživatele bezplatně vést na E-shopu Uživatelský účet. Smlouva o vedení Uživatelského účtu se uzavírá na dobu neurčitou. 

 

1.3.       Při přihlášení do Uživatelského účtu bude Uživateli usnadněn nákup na E-shopu, a to tím, že se ve formuláři objednávky automaticky předvyplní údaje o uživateli a adrese doručení. V případě, že si bude Uživatel přát doručit zboží na jinou adresu, než kterou uvede při registraci, může adresu doručení změnit ve formuláři objednávky.

 

1.4.       Vytvoření Uživatelského účtu není podmínkou nákupu zboží na E-shopu a koupi zboží je možné provést i bez registrace.

 

1.5.       K registraci a vytvoření Uživatelského účtu je oprávněna pouze osoba starší 18 let.

 

1.6.       Jako adresu lze v Uživatelském účtu uvést pouze doručovací adresou v České republice.

 

1.7.       Při registraci je Uživatel povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené při registraci je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat tak, aby byly vždy správné a pravdivé (při změně údajů prosím kontaktujte infolinku). ECB považuje údaje uvedené uživatelem při registraci na webové stránce a při objednávání zboží za správné a pravdivé.

 

1.8.       Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého Uživatelského účtu.

 

1.9.       Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám, ani objednávat na E-shopu zboží pro jiné osoby, které nejsou uživateli nikotinových výrobků starší 18 let.

 

1.10.     ECB může kdykoliv a bez udání důvodů zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá. ECB je rovněž oprávněna Uživatelský účet okamžitě zrušit v případě, že ECB bude mít důvodnou pochybnost o tom, že osoba, která Uživatelský účet zřídila nebo jej využívá, je starší 18 let.

 

1.11.     Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení ECB, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

1.12.    V případě, že se v E-shopu registrujete a budete si přát Uživatelský účet zrušit, kontaktujte na e-mailu: info@batstore.cz nebo na naší zákaznické lince telefonní číslo: +420 800 610 610.

 

1.13.    Uživatel bere na vědomí, že pro účely plnění smlouvy o vedení Uživatelského účtu je nezbytné zpracování osobních údajů Uživatele, více informací o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách o zpracování osobních údajů.

 

1.14.    Při registraci je možné udělit souhlas se zasíláním personalizovaných obchodních sdělení společnosti British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., IČO: 617 75 339, se sídlem Karolinská 654/2, Praha 8 – Karlín, PSČ: 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 35426, (dále jen „BAT“). Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a není podmínkou registrace. V případě, že Uživatel souhlas se zasíláním personalizovaných obchodních sdělení neudělí nebo jej později odvolá, nebude to mít vliv na vedení Uživatelského účtu. Více informací o souhlasu se zasíláním obchodních sdělení BAT naleznete zde.

 

 V Praze dne 1. října 2022

KONTAKTUJ NÁS

Pokud potřebuješ rychlou reakci, kontaktuj nás na chatu nebo telefonicky.