ČASTÉ DOTAZY

O produktu VELO

VELO je inovativní bílý nikotinový sáček do úst, který dospělým kuřákům a uživatelům nikotinu nabízí potenciálně méně rizikový způsob konzumace nikotinu nejen na cestách. Uživatel si jen vloží sáček pod ret a nikotin se potom vstřebává dásní. Je k dispozici v řadě příchutí a sil nikotinu. VELO dospělým kuřákům a uživatelům nikotinu nabízí alternativu k různým způsobům konzumace nikotinu.

VELO lze používat prakticky kdykoliv. Stačí, když si uživatel vloží sáček pod horní ret a nikotin se pak vstřebává dásní. Doporučená doba používání sáčku je maximálně 30 minut.

Vložit sáček pod
horní ret

Jemné brnění
znamená, že nikotin
působí

Užívej vždy max.
1 sáček až 30 minut

Použitý sáček vlož do
odpadní přihrádky

Ne, VELO je navržen tak, aby se používal umístěním sáčku pod horní ret a jeho přitisknutím k dásni. Nikotin je pak absorvován skrz dáseň. VELO není určen ke žvýkání ani cucání, které naopak snižuje účinnek užívání VELO, nebo mu dokonce zabraňuje.

Nikotinové sáčky VELO neobsahují tabák. Jsou vyrobené z vysoce kvalitních surovin včetně derivovaného nikotinu, vody, dřevitých vláken (celulózy) eukalyptu a borovice, aromatických látek a náhradních sladidel. VELO je k dispozici v různých příchutích a s různou intenzitou nikotinu. Je určeno dospělým kuřákům a uživatelům nikotinu, kteří mají zájem o přísun nikotinu bez chuti tabáku, nutnosti kouřit, a to s potenciálně nižším rizikem.

VELO obsahuje nikotin, což je vysoce návyková látka. Nedoporučuje se pro nekuřáky. Tento produkt může být nebezpečný pro zdraví.

Tento produkt nesmí užívat:

 • Osoby mladší 18 let
 • Osoby alergické na nikotin
 • Těhotné nebo kojící ženy
 • Osoby s nestabilním stavem srdce, vyskoým tlakem nebo těžkou cukrovkou
 • Osoby, které by se měly tabákovým nebo nikotinovým produktům vyhýbat z jiných zdravotních důvodů

Okamžitě ukončete používání tohoto výrobku a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud zaznamenáte cokoliv z následujících nežádoucích účinků – nepravidelný tep, alergická reakce, svědění či otok v dutině ústní nebo krku, mdloby, závratě, bolest hlavy či jiné neobvyklé nebo negativní účinky.

VELO pochází ze Švédska.

Balení CREAMY COFFEE MEDIUM MINI, POLAR MINT MEDIUM MINI, BERRY FROST MEDIUM MINI, URBAN VIBE MEDIUM MINI, TROPIC BREEZE MEDIUM MINI, CREAMY COFFEE X-STRONG, BERRY FROST X-STRONG, ROYAL PURPLE X-STRONG, ICE COOL STRONG, URBAN VIBE X-STRONG, FREEZE X-STRONG a TROPIC BREEZE X-STRONG obsahují 20 sáčků a balení X-FREEZE ULTRA, URBAN VIBE ULTRA, TROPIC BREEZE ULTRA A ARCTIC FROST MAX obsahují 18 sáčků. Uživatelé obvykle mívají v ústech přitisknutý k horní dásni 1 sáček maximálně 30 minut.

Sáček nech v ústech maximálně 30 minut.

Ne, sáčky VELO jsou něco úplně jiného. Představují novou generaci moderních nikotinových produktů a neobsahuje žádný tabák. Žvýkací tabák patří do kategorie tradičních tabákových výrobků pro orální užití, které jsou populární např. ve Švédsku, Norsku nebo USA.

Tento produkt je určen výhradně dospělým kuřákům a uživatelům nikotinu. Budeme rádi, pokud nás upozorníš na případy prodeje sáčků VELO nezletilým.

VELO je určeno k orálnímu užití, ovšem bez jeho pozření. Proto ho nepolykej. Pokud po náhodném spolknutí sáčku VELO pocítíš nevolnost, vyhledej okamžitě lékařskou pomoc.

Ne, VELO jsou bílé nikotinové sáčky, které nebarví zuby.

Sáčky nepolykej. Obsahují nikotin. Pokud se po požití sáčku necítíš dobře, volej TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. VELO uchovávej mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, měj po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci si důkladně umyj ruce. Při používání tohoto výrobku nejez, nepij ani nekuř. Sáčky a obal odstraň na sběrné místo pro nebezpečný nebo zvláštní odpad podle místních, regionálních či národních předpisů. Nemá léčebné nebo preventivní účinky. Neslouží k odvykání kouření. Neobsahuje tabák. Nadměrné užívání může způsobit například nepravidelný tep, alergickou reakci, svědění či otok v dutině ústní, mdloby, závratě či bolest hlavy. V případě výskytu kteréhokoli z těchto nežádoucích účinků ihned ukonči užívání a vyhledej lékaře. Výrobek VELO obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou. Není určen pro nezletilé. Pro úplné a přesné informace o bezpečném užívání konkrétní varianty VELO si prohlédni štítek výrobku, který je na e-shopu dostupný v produktové kartě každé varianty výrobku VELO.

Abychom náš produkt napříč všemi trhy světa nazývali stejně, přejmenovali jsme LYFT na VELO. Nikotinový zážitek ale zůstává stejný, jak ho máš rád.

O produktu VELO MINI

VELO MINI je nejnovější přírůstek do rodiny VELO. Oproti zbytku portfolia v rámci nabídky nabízí VELO MINI menší velikost nikotinového sáčku a balení. VELO MINI je k dispozici ve variantě MEDIUM (intenzita nikotinu 6 mg), což je méně než u ostatních balení v intenzitách STRONG (10 mg), X-STRONG (10.9 mg) a ULTRA STRONG (15 mg). V jednom balení VELO MINI je 20 sáčků.

Díky kompaktnímu balení a menší velikosti sáčku ve srovnání se standardní řadou VELO, nabízí VELO MINI dospělým kuřákům a dospělým uživatelům nikotinu pohodlnější způsob, jak si nikotinové sáčky VELO vychutnat kdykoliv a kdekoliv. V řadě MINI je sáček v rámci velikosti přibližně o 30% menší než standardní sáček a balení MINI je objemově přibližně o 38% menší, než standartní balení VELO. Sáčky VELO MINI nabízejí řadu příchutí a pohodlně se vejdou pod ret, kde se posléze nikotin vstřebává dásní.

Ve společnosti British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. neustále inovujeme, abychom nabídli dospělým kuřákům a dospělým uživatelům nikotinu potenciálně méně rizikový způsob konzumace nikotinu. VELO MINI je nová řada produktů VELO, která obsahuje balení s malými nikotinovými sáčky, které se pohodlněji umísťují pod horní ret, ale přesto neztrácí na intenzitě nikotinu. Jsme odhodláni nabídnout dospělým kuřákům a dospělým uživatelům nikotinu nejširší škálu alternativ k různým způsobům konzumace nikotinu jako součást naší snahy splnit misi „A Better Tomorrow“ (lepší zítřek). VELO MINI prokazuje plnění tohoto závazku tím, že dospělým kuřákům a dospělým uživatelům nikotinu nabízí kvalitní produkt.

Řada VELO MINI obsahuje řadu již známých příchutí – CREAMY COFFEE, POLAR MINT, BERRY FROST, TROPIC BREEZE a URBAN VIBE.

VELO MINI má intenzitu nikotinu na úrovni MEDIUM. VELO MINI nabízí dospělým kuřákům a dospělým uživatelům nikotinu pohodlný způsob, jak si nikotinové sáčky VELO vychutnávat kdykoliv a kdekoliv.

Ne, VELO MINI se užívá stejným způsobem jako ostatní produkty VELO. Stačí, když si uživatel vloží sáček pod horní ret a nikotin se pak vstřebává dásní. Doporučená doba používání sáčku je maximálně 30 minut. Další podrobnosti najdeš v části VELO FAQ.

Ano, sáček řady VELO MINI lze používat až 30 minut, stejně jako u ostatních příchutí a intenzit VELO, které jsou dostupné v nabídce.

VELO MINI stojí 115 Kč, což je stejná cena jako u zbytku portfolia VELO.

O balení VELO

Náš závazek je dělat VELO krabičky co nejšetrnejší k životnímu prostředí. Být ekologičtější je další velké dobrodružství, na které se vydáváme. Děláme VELO krabičky recyklovatelné, snižujeme množství odpadu a pracujeme na uhlíkové neutralitě. Nové, recyklovatelné krabičky jsou malým krokem na cestě k lepším zítřkům.

Prozatím některá balení VELO nejsou recyklovatelná – ne proto, že bychom to nechtěli, ale jednoduše kvůli zásobám. Nezapomeň tedy zkontrolovat ikonku recyklace VELO a nápis u ní „Prázdný obal recyklujte.“ Pokud tam je, tak prázdnou krabičku vyhoď do kontejneru na plast a pokračuj ve svém dobrodružství.

Naše nové krabičky VELO jsou vyrobeny z polypropylenu (PP), který lze recyklovat. Dříve se naše krabičky vyráběly z kombinace dvou plastů, proto nebylo možné je recyklovat.

Nejvhodnější je prázdnou krabičku vyhodit do kontejneru na plast. Před vyhozením se vždy ujisti, že je krabička čistá a prázdná.

Nikotinové sáčky recyklovat nelze. Před recyklací krabičky VELO se vždy ujisti, že je čistá a prázdná.

Ne, krabičku můžeš vyhodit do kontejneru na plast tak, jak je. Dbej však na to, aby byla před vyhozením prázdná.

Produkty Vuse

Vapování, vaping nebo lidově vapo, případně vape znamená jedno a to samé. Jedná se o vdechování výparů ze speciálního vapovacího zařízení nebo z elektronické cigarety.

Všechny elektronické cigarety mají baterii, která je napájí. Dál nemůže chybět vyhřívací prvek pro ohřívání náplně, prostor pro uložení náplně a náustek. Všechny vaporizéry nebo, jak se říká, vapky sice fungují na podobném principu, v praxi se ale jejich použití liší.

Elektronická cigareta Vuse má uzavřený systém. To znamená, že e-liquid je plněný do uzavřených zásobníků. Oproti otevřeným systémům je manipulace se zásobníkem mnohem rychlejší a pohodlnější. Do zařízení zasuneš náplň, vychutnáš si intenzivní zážitek z vapování nikotinu a po skončení zase náplň lehkým zatlačením vysuneš. Přitom se nemusíš obávat vylití použitého e-liquidu. Takto můžeš jednoduše střídat více náplní, aniž bys je nejdřív musel vypotřebovat.

Plnění elektronické cigarety Vuse je velice jednoduché a komfortní. Do zařízení zasuneš náplň, vychutnáš si intenzivní zážitek z vapování nikotinu a po skončení zase náplň lehkým zatlačením vysuneš. Přitom se nemusíš obávat vylití použitého e-liquidu.

Elektronické cigarety Vuse jsou určené pro dospělé kuřáky a dospělé uživatele nikotinových výrobků. Nejsou vhodné pro osoby mladší 18 let, osoby alergické či přecitlivělé na nikotin, těhotné nebo kojící ženy, osoby, jimž je doporučeno vyhýbat se tabákovým a nikotinovým výrobkům ze zdravotních důvodů nebo osoby trpící onemocněním srdce, silnou hypertenzí či diabetem. Uchovávej Vuse mimo dosah dětí a domácích zvířat.

E-cigarety Vuse ePen a Vuse ePod 2 jsou k dispozici v krabičce, která obsahuje jedno zařízení dle vybrané barvy, nabíjecí kabel a uživatelskou příručku. Příručku pro Vuse ePen si můžeš stáhnout zde, příručka pro Vuse ePod 2 je ke stažení zde.

Pokud je to potřeba, své zařízení Vuse můžeš čistit suchým hadříkem. Nepoužívej vodu, ani čisticí prostředky. Je totiž důležité, aby se žádná tekutina nedostala do blízkosti baterie.

Možná jsi v poslední době viděl zprávy ze Spojených států o vapingových produktech spojených s onemocněním plic, kdy některá z nich skončila smrtí. Podle prohlášení amerických úřadů veřejného zdraví většina pacientů postižených těmito chorobami užívala tetrahydrokanabinol (také známý jako THC), psychoaktivní látku obsaženou v konopí. Mnoho z těchto produktů bylo také koupeno mimo legální prodej. Všechna naše zařízení Vuse testují vědci. Na zařízení i všechny náplně aplikujeme špičkové standardy kvality výrobků a bezpečnosti spotřebitele. Všechny produkty Vuse podléhají regulacím a jsou v souladu s právními předpisy České republiky. K produktům Vuse se nepřidávají a nikdy nebyly přidávány oleje obsahující THC. Náš tým 50 toxikologů testoval všechny ingredience v našich náplních a kontroloval, zda jsou vhodné pro vdechování výparů. V současné době používá produkty Vuse více než 9 milionů spotřebitelů po celém světě. Doporučujeme našim zákazníkům, aby produkt používali pouze k zamýšlenému účelu, aby jej nerozebírali, aby nepoužívali žádné látky, které nejsou určeny k vapování, a nakupovali vapovací zařízení a náplně pouze od důvěryhodných prodejců nebo na našem e-shopu. Vuse je vysoce kvalitní alternativní nikotinový produkt a je určen pouze dospělým kuřákům a uživatelům nikotinu.

Zařízení bys měl převážet v příručním zavazadle, mít je zcela vypnuté (a zabalené tak, aby nemohlo dojít k jeho náhodnému zapnutí) a dbát na to, aby nebylo uloženo ve stejném zavazadle jako jakékoliv hořlavé předměty. Dále bys měl mít na paměti, že náplně do zařízení Vuse jsou pro účely bezpečnostní prohlídky klasifikovány jako tekutiny.

Baterie může být vybitá. Nabij zařízení, a pokud to nezabere, kontaktuj infolinku přes bezplatné číslo 800 610 610, kde jsou operátoři k dispozici každý všední den od 8:00 do 17:30, nebo napiš na e-mail info@batstore.cz, kde získáš informace o procesu reklamace, nebo využij reklamační formulář. Ten najdeš zde.

Zařízení měj v dostatečné vzdálenosti od zdrojů vlhka. Srážky a všechny typy tekutin nebo vlhkosti mohou obsahovat minerály, které poškozují elektronické obvody. Pokud je zařízení mokré, nech ho vyschnout. Nabíječku používej pouze v uzavřených prostorách. Zařízení nenabíjej během bouřky s blesky. Pokud zařízení nefunguje správně, reklamuj ho u prodejce.

Své Vuse zařízení můžeš reklamovat pomocí reklamačního formuláře na e-shopu, který najdeš zde, nebo v prodejním místě. Pro více informací kontaktuj infolinku na čísle 800 610 610.

Pokud vlastníš nepoužívané či prázdné zařízení Vype/Vuse, můžeš jej odevzdat na kterékoliv pobočce GECO nebo využít jeden z více než 4 000 červených kontejnerů společnosti Asekol. Zde je interaktivní mapa, na které najdeš nejbližší sběrné místo.

Zařízení nám také můžeš vrátit prostřednictvím naší společnosti. Pro více informací nám napiš na náš e-mail info@batstore.cz nebo kontaktuj zákaznickou linku na telefonním čísle +420 800 610 610 od pondělí do pátku 8:00 – 17:30.

O všechna tato zařízení se postaráme a ekologicky je zlikvidujeme.Navíc tak podpoříš výsadbu nových stromů. Za každých 15 vrácených zařízení vysadíme jeden strom společně ve spolupráci s organizací Sázíme stromy z. ú.

Vuse ePod 2

Vuse ePod 2 je nejnovější přírůstek do rodiny Vuse. Jedná se o e-cigaretu nové generace se širokou škálou příchutí.

Vuse ePod 2 je stylové zařízení v luxusním kovovém provedení. Nabízí diskrétní velikost a přitom tě nechá v pravou chvíli zazářit. Vuse ePen zařízení poskytuje bohatší zážitek z vapování s větším množstvím aerosolu a je praktickým společníkem pro každý den. Pro Vuse ePod 2 i Vuse ePen jsou k dispozici náplně s nikotinovou intenzitou 12 mg/ml a 18 mg/ml.

U ePen je nutné po celou dobu používání držet zmáčknuté aktivační tlačítko. Oproti tomu ePod 2 žádná tlačítka nemá. Aktivuje se jednoduše potáhnutím z náustku.

Je to stylové zařízení, které skvěle padne do ruky. Náplně do zařízení Vuse ePod 2 navíc přinášejí široký výběr příchutí.

Pro optimální zážitek doporučujeme náplň sevřít rty tak, aby se její vršek dostal až do úst, nikoliv ho jen umístit přímo na rty. Zařízení Vuse ePod 2 nemá žádné tlačítko, aktivuje se jednoduše potáhnutím z náustku.

Abys předešel riziku požáru, zranění nebo poškození zařízení Vuse či jiného majetku, nabíjej e-cigaretu pouze pomocí příslušenství dodávaného v sadě s naším výrobkem nebo pomocí kompatibilního nabíjecího příslušenství. Připoj Vuse ePod 2 k nabíjecímu kabelu, který jsi obdržel společně se zařízením. Magnet přitáhne kabel na správné místo. Druhý konec dobíjecího kabelu připoj do nabíjecího USB portu počítače nebo nabíječky. Zařízení musí být připojováno jen do sítě s bezpečným velmi nízkým napětím (SELV) v hodnotě 5 V, 0,75 A. E-cigarety by se neměly dobíjet přes USB porty televizorů nebo jiných audiovizuálních zařízení, jež nejsou specificky určena k nabíjení lithium-iontových baterií.

Uživatelská příručka pro Vuse ePod 2 je k dispozici zde.

Baterie Vuse ePod 2 se nabije z 80 % už za 35 minut. Plně nabitá je pak přibližně za 60 minut a je navržena tak, aby vydržela až 190 potáhnutí. Závisí to však na intenzitě používání.

Vaše zařízení Vuse ePod 2 se muže vybít ještě před vyčerpáním celé náplně, proto při nabíjení náplň automaticky nevyhazujte, jelikož může stále ještě obsahovat eLiquid.

Velkým rozdílem je rychlejší nabíjení. Vuse ePod 2 se plně nabije za 60 minut (vs. 80 minut pro ePod) a je připraven k použití s 80% nabitím za 35 minut, pokud je použit vhodný nabíjecí vstup (5 V při 0,5 A). Navíc je odolný proti stříkající vodě. Můžeš také vapovat v průběhu nabíjení, což předtím nebylo možné. A také disponuje novým osobitým designem.

Když se tvůj ePod 2 nabíjí, kontrolka LED na zařízení bude blikat bíle. Pokud kontrolka LED začne svítit bíle, je tvoje zařízení nabito na 80 %. Když kontrolka zhasne, zařízení je plně nabito. Když se tvůj ePod 2 nabíjí, kontrolka LED na zařízení bude blikat bíle. Pokud kontrolka LED začne svítit bíle, je tvoje zařízení nabito na 80 %. Když kontrolka zhasne, zařízení je plně nabito.

Vuse ePen

Stisknutím a podržením tlačítka aktivuješ elektronický ohřívač. Tím dochází k odpařování náplně (e-liquidu) a ke kondenzaci páry v podobě aerosolu, který následně vdechuješ.

Baterie Vuse ePen se nabíjí přibližně 2 hodiny a je navržena tak, aby vydržela po celý den. Závisí to však na intenzitě používání.

Abys předešel riziku požáru, zranění nebo poškození zařízení Vuse či jiného majetku, nabíjej e-cigaretu pouze pomocí příslušenství dodávaného v sadě s naším výrobkem nebo pomocí kompatibilního nabíjecího příslušenství. Pro nabíjení Vuse používej napájecí adaptér s certifikací CE s výstupem 5 V/1,5 A, který jednoduše připojíš k zařízení pomocí kabelu micro USB. E-cigarety by se neměly dobíjet přes USB porty televizorů nebo jiných audiovizuálních zařízení, jež nejsou specificky určena k nabíjení lithium-iontových baterií.

Uživatelská příručka k Vuse ePen je k dispozici zde.

Elektronická cigareta ePen již nebude dostupná. Nahradí ji prémiový model VUSE ePod 2, který ti díky celokovovému tělu a kompaktním rozměrům krásně padne do ruky. Navíc má velký výběr příchutí, které ti dopřejí jedinečný zážitek z užívání.

Náplně Vuse

Na základě laboratorního testování vydrží každá náplň asi 200 standardních potahů. To se může lišit podle individuálního vapingu. Podle tvého chování při vapování tedy může být jiná i tvoje zkušenost.

Vuse náplně s obsahem nikotinu obsahují těchto 5 složek: rostlinný glycerin (VG), propylenglykol (PG), příchutě, nikotin a vodu.

Vuse náplně bez obsahu nikotinu obsahují tyto 4 složky: rostlinný glycerin (VG), propylenglykol (PG), příchutě a vodu.

Různé ochucené náplně samozřejmě obsahují různá aromata. Naše náplně byly vyvinuty speciálně pro zařízení Vuse, aby poskytovaly co nejuspokojivější zážitek z vapování. Na každém balení je jasně vyznačený obsah nikotinu a aroma.

K zajištění nejlepšího požitku doporučujeme náplň spotřebovat nejlépe do 14 dnů od otevření.

Náplň vyměň, když si všimneš zhoršení chuti či kvality páry nebo pokud ze zařízení při potáhnutí pára vůbec nevychází. Jestliže zařízení přestalo produkovat páru, ale náplň ještě není prázdná, zkontroluj, jestli je zařízení plně nabité.

Vědci, kteří vyvíjeli e-cigarety Vuse, vytvořili náplně, které neprotékají. Pokud se však přesto stane, že z e-cigarety náplň unikne, nemáš se čeho bát, e-cigareta je s největší pravděpodobností v pořádku. K úniku náplně může dojít v následujících situacích:

 • Příliš intenzivní vdechování. Zkus proto páru vdechovat jemněji.
 • Opětovné použití náplně, která byla už delší dobu nepoužitá. V takovém případě jemně vdechni a malé množství náplně vzniklé kondenzací se uvolní. Zařízení pak bude opět fungovat bez protékání.
 • Vydechnutí zpět do násady s náplní. Snaž se tedy vždy vydechovat mimo násadu s náplní.

Tento výrobek není vhodný k použití následujícími osobami:

 • osoby mladší 18 let;
 • osoby alergické / citlivé na nikotin a další uvedené složky výrobku;
 • těhotné a kojící ženy;
 • osoby, které by neměly užívat výrobky obsahující tabák nebo nikotin ze zdravotních důvodů;
 • osoby, které trpí srdečním onemocněním, závažnou formou vysokého tlaku nebo cukrovkou.

Ihned přestaň používat tento výrobek a vyhledej lékařskou pomoc, pokud se u tebe objeví kterékoli z následujících příznaků: nepravidelný srdeční tep; alergická reakce, jako je např. vyrážka, svědění nebo otoky v oblasti jazyka, úst nebo krku; pocit na omdlení; nevolnost; případně jakékoli jiné neobvyklé nebo nežádoucí účinky.

Tento výrobek není určen k použití osobami, jejichž svéprávnost byla soudem omezena. Osobám, které nemají zkušenosti s používáním toho typu nikotinových výrobků, se doporučuje důkladně se seznámit s uživatelskou příručkou a v případě nejasností kontaktovat zákaznickou podporu.

Tento výrobek obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou. Není určen pro nezletilé. Jeho používání nekuřáky se nedoporučuje.

Pro úplné a přesné informace o bezpečném užívání konkrétní varianty náplně Vuse si prohlédni obal výrobku nebo se podívej na Bezpečností informace v produktové kartě dané varianty náplně.

Obecné informace

Na e-shopu jsou 2 typy slevových kódů. Pro uplatnění slevového kódů, který jsi dostal od hostesky, klikni v košíku na Chci zadat kód hostesky a následně kód přepiš nebo zkopíruj do kolonky KÓD HOSTESKY. Pro uplatnění druhého typu, klikni v košíku na Chci zadat akční kód a následně kód přepiš nebo zkopíruj do kolonky SLEVOVÝ KÓD. Okamžitě se dozvíš, jestli je kód platný nebo jestli jsi ho zadal správně. Sleva se ihned promítne do ceny zboží v košíku.

Ano, je k dostání v trafikách, na čerpacích stanicích a v obchodních řetězcích, které prodávají tabákové a nikotinové výrobky. Nezapomeň, že ti musí být 18 a více let.

Pokud máš jakýkoliv dotaz, neváhej kontaktovat naše Centrum zákaznické péče. Můžeš se s ním spojit buď přes bezplatné číslo 800 610 610, kde jsou operátoři k dispozici každý všední den od 8:00 do 17:30, nebo napiš na e-mail info@batstore.cz.

Vrátit můžeš zařízení Vuse, neporušené náplně pro Vuse, příslušenství pro zařízení Vuse a neotevřené krabičky VELO bez udání důvodu do 14 dnů od jejich zakoupení. Pro odstoupení od smlouvy použij tento formulář. Vytiskni ho, vyplň a pošli spolu se zbožím na adresu e-Commerce Business s.r.o. – CTPark Prague Airport, hala B – rampa 238,240, Na staré silnici, 252 68 Kněževes. Peníze ti vrátíme na účet uvedený ve formuláři.

Ano, reklamovat můžeš Vuse i VELO. Stačí vyplnit reklamační formulář a poslat ho i s reklamovaným zbožím na adresu e-Commerce Business s.r.o. – CTPark Prague Airport, hala B – rampa 238,240, Na staré silnici, 252 68 Kněževes. Peníze ti vrátíme na účet uvedený ve formuláři.

Doprava a platba

Ano, můžeš, ale připravíš se tím o řadu výhod. Díky registraci nemusíš vyplňovat všechny údaje znovu při každém nákupu. Navíc získáš 10% slevu na první objednávku, nabídky na míru, pozvánky na VIP akce nebo slevy k narozeninám.

Vyber si kteroukoliv z nabízených variant. Online můžeš zaplatit kartou, která má povolené platby přes internet. Za to neúčtujeme žádný poplatek. Nákup můžeš zaplatit i na dobírku při dodání přepravcem. To je zpoplatněno částkou 30 Kč. Objednávku na dobírku můžeš přepravci zaplatit hotovostí, ale i kreditní kartou.

Zásilku ti na uvedenou adresu doveze podle tvého výběru v košíku buď přepravní společnost DPD, která standardně doručuje do 1 až 2 pracovních dní, cena dopravy je 99 Kč; nebo Uloženka do některého z tebou zvoleného výdejního místa, která standardně doručuje do 2 až 5 pracovních dní, cena dopravy je 59 Kč. Objednávky nedoručujeme do zahraničí, tedy nedoručujeme mimo Českou republiku. Objednávky mohou přebrat pouze osoby starší 18 let. Při předání bude kurýr nebo výdejce zásilky požadovat platný osobní doklad s fotografií kvůli ověření věku.

Objednávky doručejeme standardně do dvou pracovních dnů v případě doručení skrze přepravce DPD a do dvou až pěti pracovních dnů v případě doručení skrze přepravce Uloženka. Doba doručení se může lišit v období svátků a speciálních akcí (Vánoce, Black Friday, atp.).

Všechny informace ti přijdou e-mailem ihned po dokončení objednávky na e-shopu. Zároveň tě bude dopravce, který balíček převezme, informovat o momentu doručení.

Pokud chceš objednávku zrušit, kontaktuj naše Centrum zákaznické péče. Můžeš se s ním spojit buď přes bezplatné číslo 800 610 610, kde jsou operátoři k dispozici každý všední den od 8:00 do 17:30, nebo napiš na e-mail info@batstore.cz.

Vítej na batstore.cz

Chceš-li pokračovat, zadej prosím rok svého narození.

Chystáš se vstoupit na webové stránky obsahující informace o tabákových výrobcích, elektronických cigaretách a náhradních náplní do nich.

K fungování těchto webových stránek, poskytování služeb, cílení reklam a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookies. Některé informace jsou sdíleny se společností Google.
Pokračováním na webové stránky souhlasíš s používáním a uchováváním souborů cookies.
Zde nalezneš bližší informace o cookies a možnostech změnit nastavení ve svém prohlížeči.

ZÁKAZ PRODEJE TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ, KUŘÁCKÝCH POMŮCEK, BYLINNÝCH VÝROBKŮ URČENÝCH KE KOUŘENÍ A ELEKTRONICKÝCH CIGARET OSOBÁM MLADŠÍM 18 LET.

18